Buď fit pro EU
 

4 miliardy pro podnikatelský a privátní sektor v rámci akce "Buď fit pro EU!"

 

 

Vážená paní redaktorko,

vážený pane redaktore,

 

představujeme Vám dotační akci v celkové hodnotě 4 miliard Kč , která byla iniciována ku příležitosti uvedení nového internetového programu Yxxor – Multimedia na český trh, a která má pomoci nejen tělesně postiženým, studujícím a důchodcům, ale i českým drobným a středním podnikatelům.

 

         („Vizitky nyní zdrama“ , „Pro studenty do 21 let zdarma“ „Čtvrt století jistoty“)

                                       -  malý výběr z hesel této akce -

 

Celou akci jsme nazvali Budˇfit pro EU!  hlavně proto, protože vstupem do EU vznikla pro mnohé Čechy zcela nová situace, s kterou se musí vypořádat.

Firmy obdržely kromě možností jednoduššího exportu rovněž silnější konkurenci a mnohým nyní již „teče do bot“, důchodci poznali, že jim ani EU nemůže pomoci a „odškodnit“ je za to, co jim bylo vzato, tělesně postižení mají sice více možností příspěvků z EU, ale pouze, umí-li v tom „chodit“.

 

Naše akce v celkové hodnotě 4 miliard dává možnost získat od EU to, co si mnozí od rozšíření Evropy slibovali. Nové obzory, novou svobodu a volnost, nové kontakty a třeba i více peněz.

 

Hodnota akce je rozdělena takto:

 

2,5 miliard Kč pro privátní sektor ! (2 miliardy pro důchodce, tělesně postižené a studenty, zbytek pro ostatní české občany)

1,5 miliard Kč pro české firmy !

 

Všichni tělesně postižení mají celoživotně užívání programu Yxxor-Multimedia i v kategorii „profi“ zcela zdarma !  Tím je dána každému tělesně postiženému možnost vytvořit si vlastní internetovou prezentaci se vším všudy (webové stránky, doména, e-mail) bez pomoci webdesignera.

Stránky mohou být kdykoliv aktualizovány bez dalších nákladů. V kategorii „profi“ je dána možnost vedlejších výdělků pomocí mutace Yxxor – Advertising i takovým, kteří jsou upoutáni na lůžko, ale mají možnost přístupu do internetu. Yxxor – Advertising umožňuje účinnou a opravdu přímou pomoc  postiženým, protože peníze přicházejí na účet, který si sami určí. Registrace je možná na adrese: www.kontakt24.cz

 

Důchodci s měsíčními příjmy do 10 000 Kč mají rovněž placenou kategorii „profi“ zdarma a mohou si tedy zrovna tak, jako tělesně postižení pomocí mutace  Yxxor – Advertising přivydělat „nějakou korunu“ ke svému důchodu. Navíc mají možnost pomocí profesionální prezentace v kategorii „profi“ navázat nové kontakty, které jsou právě pro důchodce jako i pro tělesně postižené často jedinými možnostmi  komunikace s osobami, které mají podobné záliby, ale  žijí třeba v jiném městě nebo dokonce v cizině. Registrace je možná na adrese: www.kontakt24.cz

              

Školáci, učni a studenti (samozř. i rod ženský) ve věku od 15 do 21 let mohou používat program Yxxor-Multimedia i v kategorii "profi" zdarma , protože dle našeho mínění je i pro školáky a studenty, kteří se připravují na své budoucí povolání v Evropské Unii, ovládání počítače a práce s internetem jedním z nejdůležitějších faktorů při hledání vhodného zaměstnání.

Právě používání licenčního programu Yxxor – Multimedia je pro tuto skupinu důležitým kreativním přínosem, protože  již kategorie „profi“ skýtá mnoho možností při  tvorbě stránek. Rovněž pro studenty je dána možnost využívat i mutace Yxxor – Advertising a přivydělat si tak něco málo ke stipendiu nebo kapesnému. Registrace je možná na adrese: www.kontakt24.cz

 

Ostatní čeští občané mohou využívat v rámci akce „Buď fit pro EU“ kategorie „standard“  Tzn., že každý český občan má nyní možnost vytvořit si vlastní internetovou vizitku, včetně získání internetové adresy, e-mailové schránky a možností stálé aktualizace své internetové vizitky. Toto vše může využívat každý občan celých 25 let zdarma, když si v rámci akce Buď fit pro EU  vytvoří takovouto vizitku,! Registrace je možná na adrese: www.kontakt24.cz 

 

 

Drobní a střední podnikatelé  mohou využívat v rámci akce „Buď fit pro EU“ kategorie „standard“  25 let zdarma !! Jedinou podmínkou je včasná registrace. Tzn., že nyní každý podnikatelský subjekt si může vytvořit zcela zdarma vlastní internetovou vizitku, kterou se může prezentovat svým zákazníkům a svým dodavatelům. Registrace je možná na adrese: www.abcfirmy.cz  nebo  www.czech24.cz 

 

 

Firmy právě založené se mohou efektivně představit v rámci kategorie „profi“ po dobu dvanácti měsíců svým budoucím zákazníkům a dodavatelům zdarma, což jim dává malý náskok před těmi, kteří tuto možnost nemají nebo nevyužijí. Registrace je možná na adrese: www.abcfirmy.cz  nebo  www.czech24.cz 

 

 

Firmy ve ztrátě mají na dobu max. dvou let kategorii „profi“ zdarma ! Mohou si tak vytvořit profesionální prezentaci bez jakýchkoli nákladů a pokusit se získat nové zákazníky právě přes internet a pomoci si tak zlepšit svou bilanci. Registrace je možná na adrese: www.abcfirmy.cz  nebo  www.czech24.cz  

 

 

(Více se o naší akci můžete dočíst i na stránce pod adresou www.eu24.cz )

 

 

Buď fit pro EU!“ je čistě privátní iniciativa bez politického pozadí, která byla nabídnuta ministerstvům jako podpůrná akce pro sociálně slabší a  pro drobné a střední podnikatele a nemá za cíl nahradit jakékoliv státní dotace nebo dotace EU, na které by měla tato vrstva obyvatelstva nárok.

 

Co je to Yxxor – Multimedia ?

 

Jedná se o novinku na českém internetu uvedenou pod jménem YXXOR – Multimedia, která  se vyznačuje hlavně jednoduchostí ovládání. Tímto programem je položen další stupínek k tomu, aby byl internet v budoucnu opravdu pro všechny. Program/nástroj na výrobu internetových stránek – umožňuje každému, kdo jenom trochu umí používat počítač, vyrobit si za několik málo minut vlastní prezentaci na internetu bez cizí pomoci. Pokročilejší mohou s pomocí tohoto nového programu doslova „kouzlit“ na svých stránkách. Pro ty nejlepší je dokonce připravena odměna v podobě 25 000 Kč a dalších cen.

Každý český občan a každá česká firma mají nyní možnost seznámit se s tímto programem zcela zdarma dokonce i v nevyšší placené kategorii !profi deLuxe“ po dobu 60 dnů a využívat tak zcela zdarma všech výhod tohoto programu.

V rámci akce „Buď fit pro EU!“ je pak dána možnost každému, kdo se během akce zaregistruje, vytvořit si zdarma vizitku na internetu na dobu 25 let. Tato vizitka se může kdykoliv aktualizovat a ke každé vizitce je zdarma i doména (subdomena) a e-mailová adresa. Toto vše na 25 let ZDARMA !

 

O kvalitě tohoto programu se můžete přesvědčit sama/sám přímo na stránkách pro privátní sektor www.kontakt24.cz   nebo na stránkách pro firmy www.abcfirmy.cz , kde si můžete dokonce vyzkoušet zdarma, jak tento program pracuje.

 

  

Odkud jsou finanční zdroje na akci?

 

Nejedná se o 4 miliardy, které rozdáváme, jedná se o hodnotu celé akce. Naše společnost investuje v průběhu příštích 25 let do této akce asi 25 000 000 Kč, ale dává k dispozici služby v hodnotě 4 miliardy, protože naše společnost nebude uživatelům, kteří se během akce  pro užívání našich služeb rozhodnou, účtovat žádné poplatky a to až do celkového objemu 4 miliard Kč.

Naše společnost se na dobu 25 let vzdá u těchto uživatelů výdělku, který by za užívání programu a jiných služeb od této skupiny obyvatel a firem získala. Tato akce je jenom proto možná, že i naši spolupracovníci a zaměstnanci pro tuto akci budou pracovat určité hodiny zdarma bez nároku na odměnu.

 

V první a hlavní řadě nám jde akcí „Buď fit pro EU“ o pomoc slabším v naší společnosti!

 

Prostředky na podporu celé akce získává naše společnost z jiných aktivit (prodej umění a prodej internetových služeb).

 

 

Jelikož je pro nás obtížné oslovit celou skupinu obyvatel a firem, které naši pomoc potřebují, obracíme se na Vás s prosbou, napsat o této akci alespoň malou stručnou zprávu, aby jak studenti, tak tělesně postižení nebo i důchodci a firmy s ekonomickými starostmi se o této akci dověděli včas a mohli této pomoci využít co nejdříve.

 

25 let je doba, na kterou dostanou firmy jistotu, že za placené služby v kategorii „standard“ nebudou muset celých 25 let platit. Tuto dobu jsme zvolili proto, aby neměly firmy strach z toho, že se služby neúnosně zdraží a že budou muset tyto služby opustit a kvůli nové internetové adrese a e-mailové adrese pak opět nechat tisknout nové dopisní papíry, nechat tisknout nové vizitky atd., čímž by se jim vlastně naše pomoc, kdyby byla pouze krátkodobá, mohla prodražit.

 

 

Budeme všem mediím zavázani, které o naší akci své čtenáře, posluchače či diváky budou informovat.

 

V případě jakýchkoli nejasností nebo dotazů, jsme ochotni podat Vám obratem informace, které by se nejasností či dotazů týkaly.

 

V případě, že se zmíníte Vašim čtenářům o naší akci „Buď fit pro EU“, byli  bychom velice rádi , kdybyste nám poslali mailem zprávu, v kterém vydání informace bude otištěna, popř. můžete rovnou toto vydání zaslat proti faktuře na adresu:  1x1 a.s., Sekaninova 26, 128 00 Praha 2.

 

Přeji hezký den a zdravím Vás

 

Václav Němec 

Předseda dozorčí rady 1x1 a.s.

 

.

 

Připravené stručné zprávy pro tisk:

 

 

Vizitky nyní zdarma!

 

V rámci akce „Buď fit pro EU“ je dána nyní

možnost jak firmám, tak privátním osobám,

vytvořit si na internetu svoji vlastní vizitku

zdarma až na 25 let včetně domény a e-mailové

adresy. Více informací na adresách: www.eu24.cz ,

www.abcfirmy.cz ,  www.kontakt24.cz

 

 

„Doživotně“ pro tělesně postižené !

 

V rámci akce „Buď fit pro EU“ nabízí

společnost 1x1 a.s. všem  tělesně postiženým. kteří

jsou držiteli průkazu ZTP, individuální prezentaci

na internetu do konce života zdarma.

Stránky jsou připraveny tak, že každý si

může vytvořit na stránkách i možnosti pro

sponzory a dárce v podobě malých bannerů a

zajistit si tak malý vedlejší příjem. 

Každý tělesně postižený uživatel obdrží i vlastní

e-mailovou adresu jako i doménu, pod kterou se

budou jeho stránky zobrazovat. Více informací je

možno získat na adresách:

http://www.kontakt24.cz

nebo přes e-mail: pomoc@1x1.cz

 

 

Studujícím do 21 let zdarma !

 

V rámci akce „Buď fit pro EU“ a při

příležitosti uvedení nového programu

YXXOR – Multimedia pro jednoduchou

výrobu internetových stránek, který nabízí

firma 1x1 a.s., mají studenti mladší 21 let

možnost využívat tohoto programu

i v placené verzi „profi“ zdarma.

Více o této možnosti na:  www.kontakt24.cz

 

 

Pro školáky, učně a studující – zdarma!

 

V rámci akce „Buď fit pro EU“ a při příležitosti uvedení nového programu

YXXOR – Multimedia pro jednoduchou výrobu internetových stránek nabízí

firma 1x1 a.s. všem školákům od 15 let, učňům a studentům mladších 21 let

možnost využívat tohoto programu i v placené verzi „profi“ 

na stránkách http://www.kontakt24.cz  zdarma!

Studenti starší 21 let mohou zdarma využívat kategorii „standard“ po dobu

25 let, zaregistrují-li si internetovou vizitku na výše uvedené adrese

ještě průběhu akce „Buď fit pro EU“.

 

 

Čtvrt století jistoty!

 

25 let zdarma mohou využívat programu

YXXOR – Multimedia všichni čeští občané , kteří si zhotoví

sami vlastní internetovou vizitku v rámci akce

„Buď fit pro EU!“. K vizitce obdrží internetovou

adresu  tzv. doménu dle vlastního výběru a

e-mailovou schránku s adresou. To vše zdarma na dobu 25 let.

Více na adresách:  www.kontakt24.cz

 

Novinka na českém internetu !

 

Pro každého, kdo si chce zhotovit vlastní

internetové stránky bez cizí pomoci a není

právě odborník na výrobu a programování

internetových stránek, má nyní možnost využít

zdarma programu Yxxor – Multimedia , o který

akciová společnost 1x1 obohatila nejen český internet.

Více na adresách: www.yxxor.cz,  www.kontakt24.cz

 

 

Tak to tu ještě nebylo !

 

V době Kožených, Krejčířů a jiných, kteří se obohacují

i na bedrech slabších, přichází firma 1x1 a.s. s obráceným

postupem. V rámci „Buď fit pro EU“ nabízí všem sociálně

slabším, všem tělesně postiženým, všem důchodcům, ale i

studentům akci v hodnotě 4 miliard Kč.

Více o rozdělování příspěvku pro sociálně slabší na adrese:

www.eu24.cz

 

 

Neděláte zisky a platíte za doménu?

 

V rámci akce „Buď fit pro EU“ může každá česká firma, která

je ve ztrátě, využívat některých placených služeb společnosti 1x1 a.s.

až po dobu 2 let zcela zdarma nebo získat slevu až 7.200 Kč.

Více na adrese: www.abcfirmy.cz,   www.czech24.cz .